REFAKCIJA PDV

REFAKCIJA PDV

  POSTOJANJE PRAVA STRANOG OBVEZNIKA NA REFAKCIJU PDV AKO JE ISPUNJEN USLOV UZAJAMNOSTI   Strani obveznik, na osnovu podnetog zahteva, ima pravo na refakciju PDV za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici Srbiji, ako je ispunjen uslov uzajamnosti, kao i uslovi propisani odredbama člana 53. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost.(…)

REFAKCIJA PDV

  Ako dobra u Republici Srbiji kupuje fizičko lice koje ima dvojno državljanstvo (npr. državljanstvo Republike Srbije i državljanstvo Švajcarske), u tom slučaju, to fizičko lice ne smatra se stranim državljaninom, što znači da nema pravo na refakciju PDV. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00073/2017-04 od 28.6.2017. godine)   “U skladu sa Zakonom o porezu na(…)

REFAKCIJA PDV-A FIZIČKOM LICU KOJE IMA DVOJNO DRŽAVLJANSTVO

Kada dobra u Republici Srbiji kupuje fizičko lice koje ima dvojno državljanstvo (Republike Srbije i neke druge države), to fizičko lice ne smatra se stranim državljaninom, što znači da nema pravo na refakciju PDV. (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-11-439-02-16/2016 od 19.7.2016. godine).  “U praksi se kao sporno postavilo pitanje prava na refakciju poreza na dodatu(…)

REFAKCIJA PDV HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA

Krajnji rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV je 30 jun 2016. za troškove koji su nastali u 2015. godini. Humanitarnim organizacijama takođe je omogućeno pravo na povraćaj PDV, to je  regulisano je članom 54. Zakona. Humanitarne organizacije koje su registrovane za humanitarnu delatnost,  mogu da podnesu zahtev za povraćaj PDV za dobra koja im(…)