Tag Archive

Tag Archives for " POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA "

Prihodi po osnovu prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga

Prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, prihodi po osnovu prodaje poljoprivrednih proizvoda i usluga se ne oporezuju ukoliko ih ostvari lice koje je: nosioc poljoprivrednog gazdinstva; koje doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaća po rešenju kao osiguranik po osnovu poljoprivredne delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno […]

Detaljnije...

Stopa PDV za promet iseckane kompletne biljke kukuruza i krmnog sirka

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, promet kukurznog zrna, bez obzira da li je očišćeno ili na neki drugi način obrađeno se oporezuje po stopi od 10%, ali ukoliko se radi o prometu kompletno iseckane biljke kukuruza, gde se nalaze stablo, listovi, klip, onda se promet tako iseckane biljke kukuruza oporezuju po stopi od […]

Detaljnije...

UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU

  („Sl. glasnik RS“, br. 3/2018) Član 1 Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u daljem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje. Član 2 Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom […]

Detaljnije...

ODLAGANJE PLAĆANJA POREZA

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku […]

Detaljnije...

Najavljeni bolji dani za privrednike

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Dušan Vujović, danas 23. 01. 2018.  je privrednicima predstavio ekonomske reforme i trendove za 2018. godinu. Skupu je prisustvovalo oko 70 učesnika. Organizator skupa je AFA Asocijacija i AIK banka. Skup je održan  u hotelu Radisson Blu Old Mill, Beograd.   Ministar finansija Dušan Vujović najavio je značajne izmene […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

  Zakon o izmenama i dopunama Zakona rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  je objavljen u „Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine. Na snazi su i dalje ostali  važeći rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Izmene se odnose  na komercijalne transakcije u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, a […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE   Usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,  koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine, stupa na snagu 1. januara 2018. godine, s tim što se neke odredbe i […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

I UVODNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (u daljem tekstu: IPARD program), iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i […]

Detaljnije...
1 2 3 5
Pitanja i odgovori