Tag Archive

Tag Archives for " PDV "
1

Iskazivanje zatezne kamate u Obrascu POPDV

U obrazac POPDV iskazuju se podaci o izvršenom i primljenom prometu dobara i usluga, podaci o uvozu dobara koji se stavljaju u slobodan promet. Zatezna kamata ne predstavlja sastavni deo naknade za izvršeni, odnosno primljeni promet dobara i usluga, već predstavlja iznos koji obveznik potražuje ili duguje zbog zadocnjenja u ispunjavanju novčane obaveze. Zatezna kamata […]

Detaljnije...

Iskazivanje plaćenih avansa poljoprivrednicima za promet poljoprivrednih dobara u Obrascu POPDV

Plaćeni avansi poljoprivrednicima za promet poljoprivrednih dobara se ne iskazuje u Obrascu POPDV, već se iskazuje vrednost isporučenih dobara plaćenih avansom. Dakle promet nastaje tek kada poljoprivrednik isporuči poljoprivredna dobra koja su plaćena avansom. Prema Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV, u delu […]

Detaljnije...

Iskazivanje prefakturisanih troškova u Obrascu POPDV

Iskazivanje prefakturisanih troškova u Obrascu POPDV zavisi od toga da li su prefakturisani troškovi  deo naknade za promet proizvoda ili usluga, ili prefakturisani troškovi nisu vezani za fakturisanu naknadu za promet proizvoda ili usluga. Ukoliko su prefakturisani troškovi deo naknade za promet proizvoda ili usluga, PDV na prefakturisane troškove se obračunava isto kao i za […]

Detaljnije...

Iskazivanje usluga koje pruža lice iz inostranstva u Obrascu POPDV

Ukoliko usluge rezidentnom pravnom licu pruža pravno lice iz inostranstva, a mesto prometa tih usluga je sedište primaoca usluga prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, bez obzira da li je usluga pružena u inostranstvu, smatra se prema Zakonu da je usluga pružena na teritoriji Republike Srbije. Prema tome primalac usluga ima obavezu da kao […]

Detaljnije...
1 2 3 15
Pitanja i odgovori