PDV NA USLUGE PREVOZA

PDV NA USLUGE PREVOZA – KOD UVOZA DOBARA

  POSEDOVANJE POTREBNIH DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA USLUGE PREVOZA DOBARA POVEZANIH SA UVOZOM KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV DOMAĆIM UVOZNICIMA   Kada obveznik PDV pruža uslugu prevoza dobara koja je povezana sa uvozom dobara privrednom subjektu sa sedištem u Republici Srbiji, mesto prometa te usluge je u Republici Srbiji. Za promet predmetne usluge Zakonom(…)

PDV NA USLUGE PREVOZA, PRILIKOM UVOZA, ODNOSNO IZVOZA DOBARA

Obveznik PDV koji vrši promet usluga prevoza koje su povezane sa uvozom dobara, tj. usluge prevoza od odredišta u inostranstvu do prvog odredišta u Republici Srbiji, nema obavezu da za predmetni promet obračuna i plati PDV, pod uslovom da je vrednost tih usluga sadržana u osnovici za obračun PDV pri uvozu dobara, tj. ako poseduje(…)