PDV NA USLUGE PREVOZA – KOD UVOZA DOBARA

  POSEDOVANJE POTREBNIH DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA USLUGE PREVOZA DOBARA POVEZANIH SA UVOZOM KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV DOMAĆIM UVOZNICIMA   Kada obveznik PDV pruža uslugu prevoza dobara koja je povezana sa uvozom dobara privrednom subjektu sa sedištem u Republici Srbiji, mesto prometa te usluge je u Republici Srbiji. Za promet predmetne usluge Zakonom(…)