POPUNJAVANJE PDP OBRASCA, I OBRAZACA ZA PORESKI PODSTICAJ PK, PK-1, SU, SU-2 I SI ZA 2013. GODINU

Nakon sastavljanja i priznavanja-ne priznavanja troškova u Poreskom Bilansu PB-1 obrazac, sledeći obavezni dokument je Porez na dobit pravnih lica – PDP. Uz obrazac PDP podnose se i druga dokumenta ukoliko ukoliko se koristi pravo na poreski kredit za nabavku opreme, obrasci PK,  PK-1, SU, SU-2, SI. Privredna društva koja posluju u sa povezanim licima,(…)