Spoljnotrgovinsko poslovanje

Najčešći oblik spoljnotrgovinskog poslovanja kod nas je klasičan redovan uvoz i izvoz robe i usluga. To je prilično jednostavan posao, koji firme obavljaju uglavnom same sa svojim špediterom. Ali to je tek jedan sasvim mali deo aktivnosti.

Privrednici uglavnom nisu informisani o brojnim mogućnostima i olakšicama koje mogu da koriste u spoljnotrgovinskom poslovanju, ali i da imaju obaveze prema državnim organima, u smislu registracije određenih vrsta poslova i ugovora.​​​​

​Značajan podsticaj spoljnotrgovinskom poslovanju je činjenica da su poslovi aktivnog oplemenjivanja, reeksportni poslovi i reeksportna dorada, oslobođeni plaćanja carine i PDV. Veliki broj privrednika nije informisan o ovim pogodnostima. Takođe, ukoliko niste naplatili izvoz (platili uvoz) u zakonskom predviđenom roku dužni ste da prijavite kreditni posao kod Narodne banke Srbije.

Posebna specijalnost u okviru spoljne trgovine je: aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada.

Poslovna aktivnost u instranstvu – na primer: Zanatski građevinski radovi, tretiraju se kao „INVESTICIONI RADOVI U INOSTRANSTVU“ i takva vrsta posla obavezuje firmu da dostavlja GRU izveštaj NBS.

U oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja, Preduzeće “IFA“, za potrebe Korisnika usluga, obavlja sledeće poslove:

  • Priprema set dokumenata /ugovor, carinske specifikacije, otvaranje odobrenja za aktivno oplemenjivanje do konačnog razduženja/ za poslove aktivnog oplemenjivanja;
  • Priprema dokumentacije i praćenje kompletnog posla reeksporne dorade – od uvoza repromaterijala do konačnog izvoza i zatvaranja odobrenja kod Uprave carine.
  • Pružamo stručnu pomoć oko pripreme dokumentacije za izvoz robe sa utvrđivanjem preferencijalnog porekla, za otvaranje EUR Obrasca i ST-2 obrasca;
  • registruje i evidentira kreditne poslove sa inostranstvom kod Narodne banke Srbije;
  • priprema i vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije koja je predmet predaje na obradu poslovnoj i Narodnoj banci Srbije;
  • priprema i vrši kontrolu ispravnosti dokumentacije za Upravu Carine za robu koja se uvozi;
  • predlaže i kontaktira najpovoljnijeg carinskog agenta (špeditera) za uspešno i efikasno carinjenje uvezene robe;
  • sastavlja potrebene izveštaje za Narodnu banku Srbije;
  • pruža stručnu pomoć u primeni propisa iz oblasti spoljne trgovine i deviznog poslovanja;

NAKON RASPADA BIVŠE SFRJ, VEĆINA NAŠIH POSLOVNIH PARTNERA NALAZI SE U INOSTRANSTVU. UKOLIKO ŽELITE DA OSTVARITE SARADNJU SA NJIMA, NEMINOVNO JE DA POŠTUJETE PROPISE KOJI REGULIŠU SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE.

Za sve informacije, kao i do sada možete nam se obratiti

telefonom: 011/208-54-10 i 011/208-54-11;

ili na e-mail adresu: biljana@ifa.co.rs;   ili dejan@ifa.co.rs

Pitanja i odgovori