Specifičnost popisa kod mikro pravnih lica i preduzetnika u 2017. godini

Popis kod mikro pravnih lica; Popis kod preduzetnika koji po sistemu dvojnog knjigovodstva vode poslovne knjige; Popis kod preduzetnika koje vode knjigovodstvo po sistemu prostog knjigovodstva; Popis kod preduzetnika koji su paušalni poreski obveznici   Privredna društva koja su u finansijskim izveštajima za 2016. razvrstana po veličini u MIKRO kao i preduzetnici, u 2017. godini(…)

PDV NA UNOSA DOBARA U SLOBODNU ZONU

  PORESKI TRETMAN UNOSA DOBARA U SLOBODNU ZONU KOJI SE VRŠI STRANOM LICU KOJE NIJE KORISNIK SLOBODNE ZONE   Na promet dobara – metalnih delova koja se unose u slobodnu zonu, a koji se vrši stranom licu koje nije korisnik slobodne zone, pri čemu strano lice ima zaključen ugovor sa obveznikom PDV – korisnikom slobodne(…)

PROBNI RAD I OTKAZ UGOVORA

    U skladu sa članom 36. Zakona o radu, ugovaranje probnog rada propisano je na sledeći način. “Ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu. Probni rad može da traje najduže šest meseci. Pre isteka vremena za koji je ugovoren(…)

NEPLAĆENO ODSUSTVO

  U skladu sa članom 78. Zakona o radu propisano je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo), a za vreme tog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina prava i obaveze zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno. Zaposleni treba da(…)

ŠIFRE OSNOVA NAPLATE IZ INOSTRANSTVA – DONACIJA, HUMANITARNE POMOĆI, SPONZORSTVA I GRANTA

  PRILIV IZ INOSTRANSTVA PO OSNOVU BESPOVRATNIH SREDSTAVA – DONACIJA, HUMANITARNE POMOĆI, SPONZORSTVA I GRANTA   Prilikom naplate iz inostranstva  banka obaveštava rezidenta o naplati iz inostranstva, istog dana,  a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema pokrića za izvršenje tog naloga, u skladu sa članom 4. Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa(…)

Održan je seminar u organizaciji PKS i PKB “MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI“ dana 16. 11. 2017.

U organizaciji Privredne komore Srbije, održan je seminar u PKB  “MEĐUNARODNO PREBIJANJE DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA, CESIJA I ASIGNACIJA U SPOLJNOJ TRGOVINI“ dana 16. 11. 2017. Seminar je održala gospođa dipl. ecc Biljana Trifunović.  Izuzetno složena i ozbiljna tema na kojoj su uzeli učešće eksperti  iz gotovo cele Srbije. Pomenućemo prisutne: PK Beograda imala je čast(…)

PDV NA USLUGE ORGANIZOVANJA POMOĆI NA PUTU KOD PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

  ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA ORGANIZOVANJA POMOĆI NA PUTU KOD PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I KOD OSIGURANJA POMOĆI NA PUTU U INOSTRANSTVU, KOJE STRANO LICE PRUŽA OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU SA SEDIŠTEM U REPUBLICI SRBIJI     Kada strano pravno lice, tj. lice koje u Republici Srbiji nema sedište, pruža usluge organizovanja pomoći na putu kod putnog zdravstvenog(…)

ODLOŽENA PRIMENA NOVOG PRAVILNIKA  O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV koji je usvojen 06. 10. 2017. godine i objavljen u (“Sl. glasnik RS”, br. 90/2017), izazvao je veliko negodovanje, onih koji bi trebali da ga sprovedu u praksi. Prvobitno, primena Pravilnika trebala je da počne 01.01.2017. godine.(…)

PDV NA PROMET “BITCOIN” DIGITALNE VALUTE

    NEPOSTOJANJE PRAVA NA PORESKO OSLOBOĐENJE KOD PROMETA “BITCOIN” DIGITALNE VALUTE   S obzirom da “bitcoin” digitalna valuta ne predstavlja zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Srbiji na promet “bitcoin” digitalne valute ne može se primeniti odredba člana 25. stav 1. tačka 1) Zakona, kojom je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza(…)

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

(“Sl. glasnik RS”, br. 108/2013, 118/2013 i 101/2017)   Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje: 1) poreza na imovinu; 2) poreza na nasleđe i poklon; 3) poreza na prenos apsolutnih prava. Član 2 Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu podnosi se na Obrascu PPI-1 – Poreska prijava o utvrđenom(…)

PORESKI TRETMAN PRIMANJA POKLONA

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana svi prihodi fizičkih lica se oporezuju osim primanja koja su izuzeta zakonom. Članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana definisano je da se ostala primanja oporezuju po stopi od 20% uz normirane troškove od 20%. Takođe pokloni koji se daju fizičkim licima koja su zaposlena kod davaoca(…)