PDV – NA SLUGE U GRAĐEVINARSTVU

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV, U OKVIRU IZGRADNJE OBJEKTA – HLADNJAČE, IZVRŠI ISPORUKU SA UGRADNJOM RASHLADNE OPREME KOJA PREDSTAVLJA SASTAVNI DEO HLADNJAČE   Kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV, u okviru izgradnje objekta – hladnjače, izvrši isporuku sa ugradnjom rashladne opreme koja predstavlja sastavni(…)

POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI NA PRIHODE OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Porez na prihod od samostalne delatnosti se obračunava i plaća na prihode od iskorišćavanja zemljišta u nepoljoprivredne svrhe kao što je vađenje peska, šljunka, kamenja, proizvodnja kreča, cigle, crepa,ćumura itd. , inkubatorske proizvodnje živine i slučnih delatnosti bez obzira da li su registrovane kao samostalne delatnosti. Fizička lica koja ostvaruju prihode od poljoprivrede i šumarstva(…)

POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO

Naredni tekstovi odnosiće se na poreski tretman prihoda i obaveze lica koja se bave poljoprivredom i šumarstvom, pravo na poresko izuzimanje, pravo na PDV nadoknadu, evidentiranje PDV nadoknade, takođe popunjavanje evidencija i otkupnih listova  itd. U ovom tekstu pažnju ćemo posvetiti zdravstvenom i socijalnom osiguranju lica koja se bave poljoprivredom i šumartsvom, kao i šta(…)

PDV – PRAVA POLJOPRIVREDNIKA

POSTOJANJE PRAVA POLJOPRIVREDNIKA NA PDV NADOKNADU U SLUČAJU KADA IZVRŠI PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA – PŠENICE, KUKURUZA I SUNCOKRETA OBVEZNIKU PDV   Kada fizičko lice koje nije obveznik PDV, a koje se, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, smatra poljoprivrednikom (vlasnik, zakupac i drugi korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno nosilac ili član(…)

RADNE DOZVOLE ZA STRANA UPUĆENA LICA

IZDAVANJE RADNE DOZVOLE ZA UPUĆENA LICA IZ DRŽAVE SA KOJOM REPUBLIKA SRBIJA IMA ZAKLJUČEN SPORAZUM O SOCIJALNOM OSIGURANJU   Ukoliko je strani poslodavac registrovan za obavljanje delatnosti u državi sa kojom Republika Srbija ima zaključen međunarodni ugovor kojim se uređuje upućivanje, radna dozvola za upućena lica izdaje se u postupku, saglasno uslovima i za period(…)

MINIMALNA CENA RADA ZA 2018 GODINU

  ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA 2018. GODINU (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017)   Visina minimalne cene rada za 2018. godinu iznosi od 143,00 dinara po radnom času bez poreza i doprinosa. Ova odluka se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srbije”.    

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE DOBARA DOBIJENIH BAVLJENJEM PRIVREMENIM POSLOVIMA

Dobra dobijena bavljenjem privremenih poslova, odnosno prikupljanjem, uzgojem i prodajom pečurki, pčela, pčelinjih proizvoda, puževa, sirove kože, mesne, mlečne i biljne prerađevine i rukotvorine poljoprivrednika. Prihodi od prodaje ovih dobara prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana se oporezuju po stopi od 20% uz normirane troškove od 20%. To se odnosi ukoliko fizičko(…)

PORESKI TRETMAN ISPLATE FIZIČKIM LICIMA ZA OTKUP SEKUNDARNIH SIROVINA

Prihodi od prodaje sekundarnih sirovina spadaju u druga primanja prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građna. Najčešće se od fizičkih lica otkupljuju sekundarne sirovine, prema tome u ovom tekstu biće objašnjen poreski tretman prihoda fizičkih lica od prodaje sekundarnih sirovina. Pravilinikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada definisano je šta se smatra sekundarnim(…)

PRENOS DELA IMOVINE PRILIKOM STATUSNE PROMENE

  PORESKI TRETMAN PRENOSA DELA IMOVINE U POSTUPKU STATUSNE PROMENE IZDVAJANJE UZ OSNIVANJE ILI IZDVAJANJE UZ PRIPAJANJE   Kada obveznik PDV izvrši prenos dela imovine u postupku statusne promene privrednog društva izdvajanja uz osnivanje ili izdvajanja uz pripajanje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva, PDV se ne obračunava i ne plaća ako(…)

VRAĆANJE DEVIZNOG AVANSA

  Kada nije moguće da se uveze unapred plaćena roba od inopartnera, jer strani dobavljač nije u mogućnosti da isporuči ugovorenu količinu robe, može da se izvrši povtaćaj dela uplaćenih sredstava na račun domaćeg pravnog lica. Prilikom naplate iz inostranstva po osnovu povraćaja sredstava resident navodi šifru osnova plaćanja koja je navedena na nalogu za(…)

PORESKI TRETMAN UČEŠĆA U OSTVARENOJ DOBITI ZAPOSLENIH I ČLANOVA UPRAVE

Kako bi zaposleni i članovi uprave privrednog društva mogli da ostvare pravo na učešće u dobiti privrednog društva, potrebno je u skladu Zakonom o privrednim društvima da je to pravo uređeno opštim aktom privrednog društva, kao i da upravni odbro ili skupština donese odluku o raspodeli dobiti zaposlenima i članovima uprave. Učešće u dobiti i(…)