Archive

Category Archives for "ZAVRŠNI RAČUN"

Obračun kursnih razlika i efekata valutne klauzule na dan bilansa 31. 12. 2017.

Sva pravna lica i preduzetnici imaju obavezu, da na kraju poslovne godine izvrše obračun kursnih razlika na potraživanja i dugovanja u stranoj valuti. Mala pravna lica i preduzetnici koji su se opredelili da ne primenjuju MRS/MSFI, već i Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika i  Zakona […]

Detaljnije...

Razvrstavanje pravnih lica po veličini za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja za 2017. godinu

Prema Zakonu o računovodstvu pravna lica se zavrstavaju na mikro, mala, srednja i velika preduzeća na osnovu: prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih na dan sastavljanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja u poslovnoj godini. Razvrstavanje vrši pravno lice samostalno na dan sastavljanja finansijskih izveštaja i dobijene podatke koristi za narednu poslovnu […]

Detaljnije...
1 2 3 7
Pitanja i odgovori