Archive

Category Archives for "Zakoni"

UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU

  („Sl. glasnik RS“, br. 3/2018) Član 1 Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u daljem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje. Član 2 Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom […]

Detaljnije...

ODLAGANJE PLAĆANJA POREZA

Ako se poreski obveznik ne pridržava rokova iz sporazuma, odnosno rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza ili ukoliko u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava će po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug naplatiti iz sredstava obezbeđenja, odnosno u postupku […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

                              Usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca,  je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017, stupa na snagu 25. decembra 2017. godine. Izmene obuhvataju sledeće promene: Izuzimanje od primene Zakona za članove porodica diplomatsko-konzularnog predstavništva, (član 3. stav 2. tačka 1a) Zakona, imajući u vidu njihov specifičan položaj i odredbe […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

  Zakon o izmenama i dopunama Zakona rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama  je objavljen u „Sl. glasnik RS“, br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine. Na snazi su i dalje ostali  važeći rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Izmene se odnose  na komercijalne transakcije u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, a […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU

        Novi Zakon o radu, donosi veliki broj izmena i obaveza koje se odnose pre svega na poslodavce. Poslodavac je DUŽAN da nakon potpisivanja ugovora o radu sa radnikom, a najmanje 1 dan pre početka rada da istog prijavi u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja. Bez obzira ako se radnik i predomisli […]

Detaljnije...

ŠTA DONOSE NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

  Usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,  koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 od 17. decembra 2017. godine, stupa na snagu 1. januara 2018. godine s tim da će se pojedine odredbe primenjivati od 1. oktobra 2018. godine, odnosno od 2019. godine. Izmene obuhvataju sledeće promene: […]

Detaljnije...
1 2 3 46
Pitanja i odgovori