Racunovodstvo

RASHODI KAMATA IZ PRETHODNOG PERIODA

   RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE RASHODA KAMATA KOJI SE ODNOSE NA PRETHODNI PERIOD   Kamatu koja se odnosi na prethodne periode nije moguće evidentirati kao rashod u poslovnim knjigama tekuće godine, već kao grešku iz prethodnog perioda. Ukoliko je greška materijalno značajna, neophodno je da pravno lice izvrši korekciju početnog stanja obaveza i neraspoređene dobiti/gubitka (u zavisnosti(…)

PDV NA IZDATKE ZA ISHRANU ZAPOSLENIH LICA

  NEPOSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU IZDATAKA ZA ISHRANU ZAPOSLENIH LICA   Kada obveznik PDV u maloprodajnom objektu otvori dva restorana – jedan namenjen posetiocima maloprodajnog objekta a drugi zaposlenima i poslovnim partnerima, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavki za potrebe restorana namenjenog posetiocima maloprodajnog objekta, dok(…)

PDV NA USLUGE PREVOZA – KOD UVOZA DOBARA

  POSEDOVANJE POTREBNIH DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA USLUGE PREVOZA DOBARA POVEZANIH SA UVOZOM KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV DOMAĆIM UVOZNICIMA   Kada obveznik PDV pruža uslugu prevoza dobara koja je povezana sa uvozom dobara privrednom subjektu sa sedištem u Republici Srbiji, mesto prometa te usluge je u Republici Srbiji. Za promet predmetne usluge Zakonom(…)

PDV NA USLUGE OBRAZOVANJA U OBLASTI MATEMATIKE I RAČUNARSTVA

    POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV OBAVLJA AKTIVNOSTI U OKVIRU OBRAZOVNO-VASPITNOG, INSTRUKTIVNOG I STRUČNOG RADA U OBLASTI MATEMATIKE I RAČUNARSTVA   U slučaju kada obveznik PDV obavlja aktivnosti u okviru obrazovno-vaspitnog, instruktivnog i stručnog rada u oblasti matematike i računarstva, dužan je da na promet predmetnih usluga obračuna(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

    IZVOĐAČU – OBVEZNIKU PDV PRI ČEMU JE ZA PREDMETNI PROMET PODIZVOĐAČ NAPLATIO AVANSNA SREDSTVA KRAJEM 2014. GODINE I POČETKOM 2015. GODINE   Za promet dobara i usluga koji od 15. oktobra 2015. godine izvrši obveznik PDV – podizvođač obvezniku PDV – izvođaču radova, a za koji je zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET USLUGA IZNAJMLJIVANJA OPREME ZA IZGRADNJU SA RUKOVAOCEM (KRAN, BULDOŽER, BAGER I DR)   Iznajmljivanje kranova i druge opreme za izgradnju sa rukovaocima smatra se prometom usluga koji se vrši u okviru obavljanja delatnosti 43.99 – Ostali nepomenuti(…)

PDV NA PROMET USLUGA DEZINFEKCIJE

(NE)POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA PROMET USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE   Kada obveznik PDV vrši promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Na promet(…)

UVOZ OPREME

PITANJE: Firma je registrovana za trgovinu na veliko gradjevinskim masinama. Najcesce je dobavljac iz inostranstva. Da li se to pri uvozu tretira kao roba koja se prodaje trecem licu iil mora da se tretira kao sopstvena oprema, i putem odluke direktora o prodaji prodaje trecem licu? Do sada se to knjizilo na 132, ali sam(…)

PDV – NA SLUGE U GRAĐEVINARSTVU

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV, U OKVIRU IZGRADNJE OBJEKTA – HLADNJAČE, IZVRŠI ISPORUKU SA UGRADNJOM RASHLADNE OPREME KOJA PREDSTAVLJA SASTAVNI DEO HLADNJAČE   Kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV, u okviru izgradnje objekta – hladnjače, izvrši isporuku sa ugradnjom rashladne opreme koja predstavlja sastavni(…)

PDV – PRAVA POLJOPRIVREDNIKA

POSTOJANJE PRAVA POLJOPRIVREDNIKA NA PDV NADOKNADU U SLUČAJU KADA IZVRŠI PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA – PŠENICE, KUKURUZA I SUNCOKRETA OBVEZNIKU PDV   Kada fizičko lice koje nije obveznik PDV, a koje se, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, smatra poljoprivrednikom (vlasnik, zakupac i drugi korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno nosilac ili član(…)

MINIMALNA CENA RADA ZA 2018 GODINU

  ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA 2018. GODINU (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017)   Visina minimalne cene rada za 2018. godinu iznosi od 143,00 dinara po radnom času bez poreza i doprinosa. Ova odluka se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srbije”.