Archive

Category Archives for "Racunovodstvo"

POREZ NA IMOVINU NA KIOSK KOJI NIJE INKORPORISAN U ZEMLJIŠTU

  Kiosk koji nije inkorporisan u zemljištu, već je postavljen na njemu i koji se može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njegove suštine ne smatra se nepokretnošću i nije predmet oporezivanja porezom na imovinu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00229/2018-04 od 11.5.2018. godine)     „Odredbom člana 2. stav 1. Zakona o porezima na […]

Detaljnije...

Troškovi goriva nastalog upotrebom vozila fizičkog lica u službene svrhe pravnog lica

Ukoliko fizičko lice upotrebljava sopstveno vozilo u službene svrhe, i ukoliko troškove goriva plati preko pravnog lica, pravno lice može da knjiži te troškove kao rashod uz odgovarajuću dokumentaciju. Prema Zakonu o računovodstvu navedeni troškovi se mogu priznati kao rashod uz dostavljenje fakture za gorivo. Takođe preza Zakonu o računovodstvu nije predviđeno utvrđivanje da li […]

Detaljnije...

Izdavanje računa po osnovu upotrebe dobara i pružanja usluga bez naknade

Prema članu 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost, obveznik je dužan da za svaki promet izda račun, ali prema Pravilniku o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, postoje slučajevi kada obveznik i nije u obavezi da izda račun. Prema Pravilniku, obveznik PDV […]

Detaljnije...
1 2 3 74
Pitanja i odgovori