Archive

Category Archives for "Preduzetnici"

Troškovi goriva nastalog upotrebom vozila fizičkog lica u službene svrhe pravnog lica

Ukoliko fizičko lice upotrebljava sopstveno vozilo u službene svrhe, i ukoliko troškove goriva plati preko pravnog lica, pravno lice može da knjiži te troškove kao rashod uz odgovarajuću dokumentaciju. Prema Zakonu o računovodstvu navedeni troškovi se mogu priznati kao rashod uz dostavljenje fakture za gorivo. Takođe preza Zakonu o računovodstvu nije predviđeno utvrđivanje da li […]

Detaljnije...

Izdavanje računa po osnovu upotrebe dobara i pružanja usluga bez naknade

Prema članu 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost, obveznik je dužan da za svaki promet izda račun, ali prema Pravilniku o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, postoje slučajevi kada obveznik i nije u obavezi da izda račun. Prema Pravilniku, obveznik PDV […]

Detaljnije...
1 2 3 20
Pitanja i odgovori