Archive

Category Archives for "Poljoprivredna gazdinstva"

Prihodi po osnovu prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga

Prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, prihodi po osnovu prodaje poljoprivrednih proizvoda i usluga se ne oporezuju ukoliko ih ostvari lice koje je: nosioc poljoprivrednog gazdinstva; koje doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaća po rešenju kao osiguranik po osnovu poljoprivredne delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno […]

Detaljnije...

Stopa PDV za promet iseckane kompletne biljke kukuruza i krmnog sirka

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, promet kukurznog zrna, bez obzira da li je očišćeno ili na neki drugi način obrađeno se oporezuje po stopi od 10%, ali ukoliko se radi o prometu kompletno iseckane biljke kukuruza, gde se nalaze stablo, listovi, klip, onda se promet tako iseckane biljke kukuruza oporezuju po stopi od […]

Detaljnije...

UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU

  („Sl. glasnik RS“, br. 3/2018) Član 1 Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u daljem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje. Član 2 Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

I UVODNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (u daljem tekstu: IPARD program), iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i […]

Detaljnije...

Penziono i invalidsko osiguranje za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da se doprinosi za PIO obračunavaju za sve vrste prihoda, dakle ukoliko je fizičko lice zaposleno, osigurano po tom osnovu, takođe mora da obračunava doprinose i na ostale prihode, od samostalne delatnosti, poljoprivrede itd. Takođe to se odnosi i na korisnike starosne penzije. Prema Zakonu o doprinosima […]

Detaljnije...

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE INKUBATORSKI PROIZVEDENE ŽIVINE

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana prihodi od inkubatorski proizvedene živene se smatraju prihodima od samostalne delatnosti i oporezuju se u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Bez obzira da li lice ima registrovanu samostalnu delatnost za inkubatorsku proizvodnju živine ili ne, prihodi od ikubatorski proizvedene živine se […]

Detaljnije...
1 2 3
Pitanja i odgovori