Archive

Category Archives for "Poljoprivredna gazdinstva"

PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVOG TRAKTORA

(„Sl. glasnik RS“, br. 29/2017 i 44/2018 – dr. zakon)  Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju podsticaji za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku. Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u […]

Detaljnije...

UREDBA O USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU OSLOBOĐENJA OD CARINSKIH I DRUGIH DAŽBINA NA UVOZ OPREME

(„Sl. glasnik RS“, br. 48/2018) I UVODNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, način i postupak oslobođenja od carinskih i drugih dažbina na uvoz opreme stranog ulagača, osim poreza na dodatu vrednost. Pojmovi Član 2 Izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja: 1) uvozne dažbine su carinske dažbine i […]

Detaljnije...

Zatvaranje poljoprivrednog gazdinstva

Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju propisano je pod kojim uslovima se poljoprivredno gazdinstvo briše iz Registra poljoprivrednih gazdinstava. Poljoprivredno gazdinstvo se briše iz Registra na zahtev nosioca poljoprivrednog gazdinstva, prestankom bavljenja poljoprivrednom delatnošću, istekom šest godina pasivnog statusa u Registru. Ukoliko nosilac poljoprivrednog gazdinstva želi da ugasi poljoprivredno gazdinstvo, treba da podnese zahtev Upravi […]

Detaljnije...

Prihodi po osnovu prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda i usluga

Prema članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, prihodi po osnovu prodaje poljoprivrednih proizvoda i usluga se ne oporezuju ukoliko ih ostvari lice koje je: nosioc poljoprivrednog gazdinstva; koje doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaća po rešenju kao osiguranik po osnovu poljoprivredne delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno […]

Detaljnije...

Stopa PDV za promet iseckane kompletne biljke kukuruza i krmnog sirka

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, promet kukurznog zrna, bez obzira da li je očišćeno ili na neki drugi način obrađeno se oporezuje po stopi od 10%, ali ukoliko se radi o prometu kompletno iseckane biljke kukuruza, gde se nalaze stablo, listovi, klip, onda se promet tako iseckane biljke kukuruza oporezuju po stopi od […]

Detaljnije...

UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU

  („Sl. glasnik RS“, br. 3/2018) Član 1 Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u daljem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje. Član 2 Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom […]

Detaljnije...
1 2 3
Pitanja i odgovori