Archive

Category Archives for "Poljoprivredna gazdinstva"

PASIVNI STATUS POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

PORESKE OBAVEZE – NA PRIHOD OD OTKUPA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA KADA SE U REGISTRU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NALAZI U PASIVNOM STATUSU   U skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva, navedni su uslovi i slučajevi u članovima 15. do 17., kada je poljoprivredno gazdinstvo u […]

Detaljnije...

Obrasci zahteva za upis i obnovu registracije poljprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Na donjem linku možete preuzeti gore objavljene podatke. Obrasci zahteva za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava

Detaljnije...

PRAVILNIK O UPISU U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I OBNOVI REGISTRACIJE, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

„Sl. glasnik RS“, br. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017 i 44/2018 – dr. zakon) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis i obnovu registracije poljoprivrednog gazdinstva u Registru, obrasci priloga, dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za […]

Detaljnije...

POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO – PRAVO NA PODSTICAJ

NEMOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE PO DVA OSNOVA OD STRANE POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA Mere za podsticanje poljoprivredne aktivnosti su definisane Pravilnikom o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017 i 44/2018 – dr. zakon). Predviđene mere […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PREMIJU ZA MLEKO

(„Sl. glasnik RS“, br. 28/2013, 36/2014 i 44/2018 – dr. zakon)  Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko (u daljem tekstu: premija). Član 2 Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove koji su propisani zakonom kojim […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O USLOVIMA, NAČINU I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA PREMIJU OSIGURANJA USEVA, PLODOVA, VIŠEGODIŠNJIH ZASADA, RASADNIKA I ŽIVOTINJA

(„Sl. glasnik RS“, br. 61/2017 i 44/2018 – dr. zakon) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju vrste podsticaja programima koji se odnose na unapređenje konkurentnosti koji obuhvataju podsticaje za upravljanje rizicima premije osiguranja useva, plodova, rasadnika, mladih višegodišnjih zasada pre stupanja na rod i životinja (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE ZA UZGOJ TELADI ZA TOV

(„Sl. glasnik RS“, br. 25/2018 i 44/2018 – dr. zakon)  Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov (u daljem tekstu: podsticaji), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja. Član 2 Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA

(„Sl. glasnik RS“, br. 33/2015, 14/2016, 20/2018 i 44/2018 – dr. zakon) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja. Član 2 Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KRAVE DOJILJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 46/2015, 26/2018 i 44/2018 – dr. zakon)  Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje (u daljem tekstu: podsticaji), kao i obrazac zahteva za ostvarivanje tih podsticaja. Član 2 Podsticaji se ostvaruju za krave dojilje starosti preko 24 meseca, koje […]

Detaljnije...
1 2 3 4
Pitanja i odgovori