Poljoprivredna gazdinstva

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA LICA KOJA NISU NOSIOCI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

Kada prihod od prodaje poljoprivrednih i šumskih porizvoda ili usluga ostvaruju fizička lica koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koji su zaposleni ili fizička lica koja nisu zaposlena, ovi prihodi se oporezuju prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Navedena lica, koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, korisnici poljoprivrednog osiguranja i korisnici poljoprivredne penzije, mogu(…)

Poreske olakšice nosioca poljoprivrednog gazdinstva na prihode od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva koji su poljprivrednici osiguranici i korisnici poljoprivredne penzije imaju pravno na izuzimanje od oporezivanja prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, kao i plodova i lekovitog bilja. Prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana navedeni nosioci poljoprivrednog gazdinstva su oslobođeni plaćanja doprinosa za PIO i obavezbo zdravstveno osiguranje od prihoda(…)

POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI NA PRIHODE OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Porez na prihod od samostalne delatnosti se obračunava i plaća na prihode od iskorišćavanja zemljišta u nepoljoprivredne svrhe kao što je vađenje peska, šljunka, kamenja, proizvodnja kreča, cigle, crepa,ćumura itd. , inkubatorske proizvodnje živine i slučnih delatnosti bez obzira da li su registrovane kao samostalne delatnosti. Fizička lica koja ostvaruju prihode od poljoprivrede i šumarstva(…)

POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO

Naredni tekstovi odnosiće se na poreski tretman prihoda i obaveze lica koja se bave poljoprivredom i šumarstvom, pravo na poresko izuzimanje, pravo na PDV nadoknadu, evidentiranje PDV nadoknade, takođe popunjavanje evidencija i otkupnih listova  itd. U ovom tekstu pažnju ćemo posvetiti zdravstvenom i socijalnom osiguranju lica koja se bave poljoprivredom i šumartsvom, kao i šta(…)

PDV – PRAVA POLJOPRIVREDNIKA

POSTOJANJE PRAVA POLJOPRIVREDNIKA NA PDV NADOKNADU U SLUČAJU KADA IZVRŠI PROMET POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA – PŠENICE, KUKURUZA I SUNCOKRETA OBVEZNIKU PDV   Kada fizičko lice koje nije obveznik PDV, a koje se, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, smatra poljoprivrednikom (vlasnik, zakupac i drugi korisnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta, odnosno nosilac ili član(…)

PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU KOJE SE TIČU PRERADE I MARKETINGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I PROIZVODA RIBARSTVA

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2017) I UVODNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva (u daljem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020.(…)

PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2017) I UVODNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (u daljem tekstu: IPARD program), iznos IPARD podsticaja,(…)

POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA NE MOGU DA PRODAJU GOTOVE PROIZVODE

  POLJOPRIVREDNA GAZDINSTVA NE MOGU DA PRODAJU GOTOVE PROIZVODE UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA I TRGOVINSKIM RADNJAMA   Poljoprivredno gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava može da prodaje poljoprivrednu kulturu koju je upisalo u registar, ali ne može da prodaje proizvode, kao što su: domaće vino, rakiju, sir, kobasice, slanina, ajvar, I drugo, ugostiteljskim objektima i(…)