Archive

Category Archives for "Poljoprivredna gazdinstva"

UREDBA O EVIDENCIJI IZVOZNIKA VOĆA I POVRĆA U RUSKU FEDERACIJU

  („Sl. glasnik RS“, br. 3/2018) Član 1 Ovom uredbom propisuje se evidencija izvoznika voća i povrća u svežem stanju (u daljem tekstu: voće i povrće) sa visokim fitosanitarnim rizikom u Rusku Federaciju, njihove obaveze kao i potrebna dokumentacija za evidentiranje. Član 2 Pravno lice može da izvozi voće i povrće sa visokim fitosanitarnim rizikom […]

Detaljnije...

PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA

I UVODNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju lica koja ostvaruju pravo na IPARD podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: IPARD podsticaji), u okviru IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine (u daljem tekstu: IPARD program), iznos IPARD podsticaja, kao i uslovi, način i […]

Detaljnije...

Penziono i invalidsko osiguranje za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da se doprinosi za PIO obračunavaju za sve vrste prihoda, dakle ukoliko je fizičko lice zaposleno, osigurano po tom osnovu, takođe mora da obračunava doprinose i na ostale prihode, od samostalne delatnosti, poljoprivrede itd. Takođe to se odnosi i na korisnike starosne penzije. Prema Zakonu o doprinosima […]

Detaljnije...

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE INKUBATORSKI PROIZVEDENE ŽIVINE

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana prihodi od inkubatorski proizvedene živene se smatraju prihodima od samostalne delatnosti i oporezuju se u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Bez obzira da li lice ima registrovanu samostalnu delatnost za inkubatorsku proizvodnju živine ili ne, prihodi od ikubatorski proizvedene živine se […]

Detaljnije...

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE PEČURAKA, PČELINJEG ROJA I PUŽEVA

Uzgajanje pečuraka, pčelinjeg roja i puževa i njihova prodaja se svrstava u poljoprivrednu delatnost, ali oporezuju se u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Prihodi od uzgajanja pečuraka, pčelinjeg roja i puževa se smatraju prihodima od privremenih i povremenih poslova. Prihod od prodaje pečuraka, pčelinjeg roja i puževa se oporezuje po […]

Detaljnije...

PRODAJA POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA NA PIJACAMA

Zakonom o trgovini uređena je prodaja poljoprivrednih i šumskih proizvoda na otkupnim mestima, pijacama, veletržnicama, privrednim izložbama i drugim prodajnim mestima. U skladu sa Zakonom o trgovini otkupno mesto je specijalizovana trgovina na veliko poljoprivrednim i šumskim    proizvodima, a pijace su predviđene za trgovinu na malo. Prema tome privredna društva koja se bave na primer […]

Detaljnije...

OBAVEŠTAVANJE PORESKOG ORGANA O ISPLAĆENOJ PDV NADOKNADI

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, obveznik PDV koji vrši otkup poljoprivrednih proizvoda dužan je da nadležnom poreskom organu dostavi izveštaj o poljoprivrednicima od kojih je vršio otkup i kojima je isplaćivao PDV nadoknadu u toku prethodne kalendarske godine. Obaveštenje je potrebno da sadrži ime i prezme, adresu i PIB poljoprivrednika i ukupan iznos […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori