Izdavanje računa po osnovu upotrebe dobara i pružanja usluga bez naknade

Prema članu 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost, obveznik je dužan da za svaki promet izda račun, ali prema Pravilniku o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci, postoje slučajevi kada obveznik i nije u obavezi da izda račun. Prema Pravilniku, obveznik PDV […]

Detaljnije...

Obaveza fizičkih lica da dostavljaju izveštaje o poslovanju sa inostranstvom

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, Narodna banka Srbije je donela Odluku o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom i Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom. Prema Odluci o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom, fizička lica su odgovorna za tačnost podataka u izveštajima i imaju obavezu da ih i dokažu […]

Detaljnije...

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Određivanje mesta prometa usluga koja se pružaju putem interneta

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, mestom prometa usluga se određuje prema mestu u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište. Takođe mesto prometa usluga je i mesto gde primalac usluga obavlja […]

Detaljnije...

Pravo na odbitak prethodno poreza na obračunati PDV za rušenja objekta radi prodaje zemljišta

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost na promet poljoprivrednog, šumskog, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog zemljišta PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV koji vrši promet zemljišta nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Obveznik PDV nema pravo da PDV koji je obračunao za promet usluge rušenja objekta odbije kao […]

Detaljnije...

Elektronski dokument – povećava likvidnost privredi

Donošenjem Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju konačno su ozakonjene nove tehnologije i savremen način poslovanja. Zakon je objavljen u  „Sl. glasniku RS“, br. 94/2017.,  primenjuje se od 27. oktobra 2017. godine. Konačno je definisan i uređen   elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja u elektronskom poslovanju. […]

Detaljnije...
1 2 3 183
Pitanja i odgovori