About Biljana Trifunović

http://www.biljanatrifunovicifa.com

Posts by Biljana Trifunović:

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

  (“Sl. glasnik RS”, br. 90/2017) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV. II OBLIK, SADRŽINA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV Član 2 Obveznik PDV je(…)

UVOZ OPREME

PITANJE: Firma je registrovana za trgovinu na veliko gradjevinskim masinama. Najcesce je dobavljac iz inostranstva. Da li se to pri uvozu tretira kao roba koja se prodaje trecem licu iil mora da se tretira kao sopstvena oprema, i putem odluke direktora o prodaji prodaje trecem licu? Do sada se to knjizilo na 132, ali sam(…)

USLUGE POSREDOVANJA – SITUACIJE KADA SE ISKAZUJE I PLAĆA PDV, A KADA NE POSTOJI OBAVEZA

Usluge posredovanja u prometu podležu obavezi i plaćanju PDV ukoliko ih pružaju privredni subjekti koji su registrovani u sistem PDV. Ova obaveza odnosi se kako na preduzeća tako i na preduzetničke radnje, ukoliko ove usluge pružaju uz naknadu, u okviru obavljanja  delatnosti. U slučaju kada se usluge pružaju i bez naknade, u neposlovne svrhe, ali(…)

VRAĆANJE UPLATE OSNIVAČU – KOJA NE POVEĆAVA OSNIVAČKI ULOG – ŠIFRA 560

PITANJE: Pre 3 meseca primili smo pozajmicu od matične kompanije iz Nemačke. S obzirom da nam je taj novac hitno trebao radi polaganja u banku za izdavanje garancija mi smo tu uplatu opravdali kao „Dodatna uplata osnivača radi obezbeđenja sredstava za bankarske garancije koja ne povećava osnovni kapital“. Što znači pozajmicu nismo registrovali kao kreditni(…)

POVRAĆAJ PRIMLJENOG AVANSA IZ INOSTRANSTVA

PITANJE: Domaca firma je primila avans od ino partnera, ali se posao nece realizovati. Sada zelimo da vratimo avans, koja dokumentacija je potrebna kao prilog da vratimo taj avans? Avans je naplacen pre manje od godinu dana.

AKTIVNO OPLEMENJIVANJE – ZAHTEV ZA ODOBRENJE – ZAVRŠETAK POSLA – KNJIŽENJE

*UPRAVI CARINA PODJEDNAKO SU VAŽNI –  PROIZVODNI POGON KAO I GLAVNO KNJIGOVODSTVO. Akrivno oplemenjivanje – dorada predstavlja spoljnotrgovinski posao sa posebnim režimom. Ova vrsta posla omogućava proizvodnim preduzećima da uvezu repromaterijal koji je u momentu uvoza oslobođen dažbina, sa obavezom da nakon završetka procesa proizvodnje izveze gotove proizvode. Uvoznik se u momentu podnošenja zahteva opredeljuje,(…)

REEKSPORT – ROBA KUPLJENA I ISPORUČENA U INOSTRANSTVU

  REEKSPORT IZ UGLA ZAKONA O SPOLJNOJ TRGOVINI, DEVIZNOG ZAKONA I PRIMER ZA KNJIŽENJE U praksi ustaljena su tri tipa reeksporta. Odnosno sva tri postupka funkcionišu u praksi kao reeksport, ali posmatrano iz ugla Zakona o spoljnoj trgovini, Zakona o deviznom poslovanju i Carinskog zakona to su sasvim različita tri spoljnotrgovinska posla. Reeksport može biti:(…)

PRIVREMENI IZVOZ ROBE RADI UČEŠĆA NA SAJMU

PITANJE: U slučaju kada firma iz Srbije radi učestvovanja na sajmu u inostranstvu (izložbeno prodajnom) robu izvozi u inostranstvo? Da li je to privremeni izvoz i kako se pravdaju i evidentiraju razlike u količini robe koja se proda na sajmu? U pitanju je nakit-bižuterija.

ŠTA DONOSI NOVA UREDBA PAUŠALCIMA

Vlada je 25. avgusta 2017. godine donela Uredbu o  izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Sl. glasniku RS. Pojedini članovi Uredbe primenjivaće se retroaktvno od 2015. godinu, dok  čl. 1. i(…)

KO IMA OBAVEZU EKSTERNE REVIZIJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU?

Krajnji rok za izbor i potpisivanje ugovora sa revizorskom kućom za obaveznu reviziju finansijskih izveštaja za 2017. godinu je 30. 09. 2017. Kada se radi o reviiji konsolidovanih finansijskih izveštaja, nije propisan krajnji datum sklapanja ugovora. OBVEZNICI REVIZIJE ZA 2017. GODINU   Na osnovu člana 6. Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013), privredni(…)

DRŽANJE NOVCA NA RAČUNIMA U INOSTRANSTVU I MOGUĆI PREKRŠAJI

Zakonom o deviznom poslovanju dozvoljeno je da privredni subjekti (znači privredna društva, preduzetnici, ogranci stranih pravnih lica, i fizička lica) mogu da imaju deponovana sredstva na računima u inostranim bankama, ali pod strogo propisanim uslovima. Uslovi za držanje novca u inostranim bankama propisani su članom 27. Zakona o deviznom poslovanju. Detaljnija uputstva definisana su Odlukom(…)