Komentar najnovijih izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica usvojen je u Narodnoj skupštini. Zakon stupa na snagu 01. 01. 2018. godine, jedan deo izmena primenjivaće se već prilikom sastavljanja poreskog bilansa za 2017. godinu, dok veći broj novih članova primenjivaće se za sastavljanje poreskog bilansa za 2018. godinu. Zakon je objavljen 17. 12. 2017. godine u  „Služenom . glasniku RS“, br. 113/2017.

 

Najznačajne promene za sve privrednike /kako preduzeća tako i preduzetnike/ je  izmena odredbe kojom se uređuje oporezivanje usluga porezom po odbitku. Član 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica kojim se uređuje oporezivanje usluga koje pružaju strana lica porezom po odbitku, izmenjen je u korist privrednika. Primena novog člana počinje tek 01. 04. 2018. godine.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Pitanja i odgovori