POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI NA PRIHODE OD POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Porez na prihod od samostalne delatnosti se obračunava i plaća na prihode od iskorišćavanja zemljišta u nepoljoprivredne svrhe kao što je vađenje peska, šljunka, kamenja, proizvodnja kreča, cigle, crepa,ćumura itd. , inkubatorske proizvodnje živine i slučnih delatnosti bez obzira da li su registrovane kao samostalne delatnosti.

Fizička lica koja ostvaruju prihode od poljoprivrede i šumarstva i koja su obveznici PDV, bez obzira da li su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, obveznici su poreza na prihode od samostalne delatnosti na ostvarene prihode od poljoprivrede i šumarstva.

Nosioci poljoprivrednih gazdinstava, dakle koji su upisani kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva u Registru poljoprivrednih gazdinstava i koji vode poslovne knjige su obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti . Poreska prijava se podnosi na Obrascu PPDG-1.

Fizička lica koja ostvaruju prihode od poljoprivrede i šumarstva, bez obzira da li su registrovani ili ne, nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Pitanja i odgovori