14

ODLUKA O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU

(„Sl. glasnik RS“, br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014 i 102/2015)

 Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu.

  1. Devize na računu kod banke u inostranstvu mogu držati sledeći rezidenti:

1) diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Srbije u inostranstvu koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije – do iznosa neophodnog za finansiranje tih predstavništava navedenog u rešenju ministarstva nadležnog za spoljne poslove, odnosno drugog nadležnog organa;

2) domaći državljani zaposleni u predstavništvima iz odredbe pod 1) ovog stava – do ukupnog iznosa zarada ostvarenih od momenta upućivanja u ta predstavništva;

3) lica koja se upućuju na rad u misiju Republike Srbije u inostranstvu na osnovu odluke nadležnog organa, kao i predstavnici državnog organa koji u inostranstvu borave na osnovu odluke Vlade Republike Srbije – do iznosa navedenih u tim odlukama;

4) lica koja se na stručno usavršavanje u inostranstvu upućuju na osnovu rešenja – u visini troškova iz tog rešenja, kao i lica kojima se mogu prenositi sredstva plaćanja po osnovu izdržavanja porodice – do iznosa utvrđenog propisom kojim se uređuju lični i fizički prenosi sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva;

5) lica koja se iseljavaju iz Republike Srbije, uz dokaz o iseljenju – do iznosa koji je prenet, odnosno iznet iz Republike Srbije u smislu propisa iz odredbe pod 4) ovog stava;

6) strani državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Republici Srbiji duže od jedne godine;

7) vlasnici nepokretnosti u inostranstvu za prodaju ove nepokretnosti – do iznosa vrednosti nepokretnosti navedene u ugovoru o kupoprodaji;

8) lica koja imaju državljanstvo Republike Srbije i prebivalište u Republici Srbiji a imaju i državljanstvo druge države, zatim lica s prebivalištem u Republici Srbiji koja imaju državljanstvo samo Republike Srbije i čiji boravak u inostranstvu nije duži od godinu dana – i to na osnovu radne vize, posebne kategorije viza, boravišne dozvole ili drugog dokumenta kojim se dokazuje, odnosno omogućava ovaj boravak, kao i lica koja su ostvarila stranu penziju u zemljama s kojima nije zaključen međudržavni sporazum – radi uplate penzija.

Posle prestanka razloga zbog kojih je rezidentu omogućeno da drži devize na računu kod banke u inostranstvu u smislu stava 1. ove tačke – rezident je dužan da u roku od narednih 30 dana unese u Republiku Srbiju preostala sredstva i ugasi taj račun.

  1. Rezident može držati devize na računu kod banke u inostranstvu pod uslovom da je za to dobio odobrenje Narodne banke Srbije, i to u sledećim slučajevima:

1) za finansiranje izvođenja investicionih radova u inostranstvu – na osnovu ugovora sa investitorom, odnosno stranim kreditorom i predračuna planiranih mesečnih troškova, a u iznosu:

– primljenog avansa od stranog investitora,

– primljenog stranog kredita za finansiranje radova ako je strani kreditor odobravanje kredita uslovio držanjem sredstava tog kredita na računu kod strane banke,

– planiranih prosečnih mesečnih troškova u vezi sa izvođenjem ovih radova, te snabdevanjem i održavanjem gradilišta u inostranstvu;

2) za dobit u lokalnoj valuti ostvarenu izvođenjem investicionih radova u inostranstvu, i to za iznos dobijen konverzijom te valute u valutu kojom se trguje na deviznom tržištu u Republici Srbiji, a radi unosa ove dobiti u Republiku Srbiju posle završetka tih radova;

3) za istraživačke radove u inostranstvu – na osnovu kopije ugovora o koncesiji za te radove;

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.
Pitanja i odgovori